SSW D17 ABV

1. Opis: Licznik do pomiarów pośrednich typ D17ABV
2. Producent:  SSW
3. Okres pochodzenia: 1937
4. Darczyńca: Andrzej Michalik - Opole
 

SSW D17Am

1. Opis: Licznik do pomiarów pośrednich typ D17Am
2. Producent:  SSW
3. Okres pochodzenia: przedwojenny
4. Darczyńca: Aleksander JaroszewiczSSW D7m

1. Opis: Licznik do pomiarów pośrednich typ D7m
2. Producent:  SSW
3. Okres pochodzenia: 1934
4. Darczyńca: Andrzej Michalik - Opole
 


 

SSW D9

1. Opis: Licznik pradu 3-fazowy typ D9
2. Producent:  SSW  
3. Okres pochodzenia:
4. Darczyńca: zbiór własny

SSW W9

1. Opis: Licznik prądu 1-fazowy typ W9
2. Producent:  SSW
3. Okres pochodzenia: 1935r
4. Darczyńca:Szpotański BT3

1. Opis: Licznik prądu 1-fazowy typ BT3
2. Producent: K. Szpotański Ska SA Warszawa
3. Okres pochodzenia: 1932r
4. Darczyńca: zbiór własnySzpotański BT4

1. Opis: Licznik prądu 1-fazowy typ BT4
2. Producent:K.Szpotański i Sk-a S.A.
3. Okres pochodzenia: 1943
4. Darczyńca: zbiór własny
5. Ciekawostki: Przy typie licznika wybity jest znak GG -Generalgouvernement(Generalne Gubernatorstwo)


 

Zegar sterujący AEG

1. Opis: Zegar sterujący
2. Producent: AEG ?
3. Okres pochodzenia: Przedwojenny
4. Darczyńca: zbiór własny
5. Konserwacja: Leszek Fudali


 

Zegar sterujący Aron

1. Opis: Zegar sterujący SREH
2. Producent: Aron
3. Okres pochodzenia: 1927
4. Darczyńca: Franciszek Mular
 

Zegar sterujący P2Hz

1. Opis: Zegar sterujący P2Hz
2. Producent:  Siemens-Schuckertwerke AG
3. Okres pochodzenia: 1933
4. Darczyńca: Gerard Wolny
5. Ciekawostki:zegar po nakręceniu chodzi przez 1 miesiąc